Croeso i wefan Clwb Hwyl Hwyr.

Mae'r Clwb Hwyl Hwyr a Clwb Pop yn mudiadau ieuenctid i blant 5 i 14 oed ym Mhrestatyn a'r ardal. Amcan y clybiau yw rhoi cyfle i'r plant fwynhau gweithgareddau a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg tu allan i'r ysgol.
 
Newyddion


> Mae Clwb Hwyl Hwyr yn edrych am gwirfyddolwyr. Os ydych efo diddordeb rho ebost i clwbhwylhwyr@yahoo.co.uk

> Daeth y Clwb yn Ail yng nghystadleuaeth Mudiad Ieuenctid y Flwyddyn Sir Ddinbych 2010!
Welcome to the Clwb Hwyl Hwyr website.

Clwb Hwyl Hwyr and Clwb Pop are youth organisations for children aged between 5 to 14 based in Prestatyn, conducted through the medium of Welsh. Clwb aims to offer and deliver Welsh Language Activities to the young of Prestatyn and the area - outside the school gates.

News

> Clwb Hwyl Hwyr are looking for more volunteers for September. If you are interested, e-mail clwbhwylhwyr@yahoo.co.uk

> Club came Second in Denbighshire Youth Movement of the Year 2010! 
Picture
Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg Clwb Hwyl Hwyr gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 13/12/2010.

Clwb Hwyl Hwyr Welsh Language Scheme was approved by the Welsh Language Board on 13/12/2010. 

Picture
Mae Clwb Hwyl Hwyr wedi bod yn llwyddiannus yn denu cefnogaeth ac arian gan The Unltd Millennium Awards Scheme.

Clwb Hwyl Hwyr has been successful in receiving support and funding by The Unltd Millennium Awards Scheme.

Cefnogwyd Clwb Hwyl Hwyr a Clwb Pop gan     -       Clwb Hwyl Hwyr and Clwb Pop are supported by
Picture
Picture
Picture
Picture