Cysylltwch â ni - Contact UsCewch gysylltu â'r Clwb drwy e-bost. Defnyddiwch y dolenni canlynol i anfon e-bost at un o'r swyddogion.

 
(Os nad ydych yn sicr pwy fyddai'n briodol, defnyddiwch 'Y Caderirydd'. Diolch) 

CadeiryddSiôn Owain Edwards    07717676796

Ysgrifennydd -  Sian Jones

Trysorydd - Paula Kelly

Swyddog Amddifyn Plant - Anne Horobin 01745 886565

Cyswllt Post:
Clwb Hwyl Hwyr
Drws y Coed,
Bryn Eithin Avenue.
Prestatyn
LL19 9LS


 

You can contact the club via e-mail. Please use the following links to send an e-mail to the appropriate person.


(If you're not sure who to choose, please e-mail 'the Chairman') 

Chairman -  Siôn Owain Edwards      07717676796


Secretary -  Sian Jones

Treasurer - Paula Kelly

Child Protection Officer - Anne Horobin 01745 886565


Postal Contact:

Clwb Hwyl Hwyr
Drws y Coed,
Bryn Eithin Avenue,
Prestatyn
LL19 9LS


Blwyddyn/ Year:
Lleoliad / Location:
BL1 i BL3 
Capel Rheoboth,
Stryd Fawr,
Prestatyn
BL4 i BL6
Eglwys Nant Hall,
Ffordd Llys Nant,
Prestatyn
BL7 - BL9
Canolfan Pop In
Ffordd Gallt Melyd,
Prestatyn